Økonomi & Referater

Syrenlundens beboere har i mange år ønsket stablilitet i husleje- og andelskroneudvikling. Det betyder i praksis, at vi anvender en værdiansættelse som skal være uden de store udsving, så vi udgår at man enten kommer af sted med store tab - eller store gevinster - hvis man over en kort årrække hhv. køber og - forholdsvis hurtigt derefter - sælger igen. Vores andelsboliger er for dem der bor her og ikke for dem der er på vej videre. 

På samme måde søger vi at sikre, at huslejestigningerne også udvikler sig stabilt og i takt med det omgivende samfund, således alle har størst mulig vished for deres økonomiske situation - uanset om man er først i, midt i - eller sidst i sit liv som andelsboligejer.

AB Syrenlunden har en sund økonomi.

  • Vi har 1,58% fastforrentet lån.
  • Vi afdrager på vores gæld
  • Vi hensætter til vedligeholdelse
  • Vi bruger den offentlige ejendomsvurdering til værdiansættelsen

Generalforsamling

Hvert år den 3. tirsdag i marts afholdes den ordinære generalforsamling. Normalt foregår det i Bøgeskovhus´s cafe. Efter generalforsamlingen byder foreningen til lidt mad og et glas vin eller to. God mulighed for at møde sine naboer og hygge lidt.

Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Her diskuteres foreningens drift, vedligeholdelse, nye tiltag samt små og store problemer